Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 84-97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-30
Datum då anslag tas ner: 2020-10-22

Sekreterare: Frida Ramefelt