Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-30
Datum då anslag tas ner: 2021-04-21

Sekreterare: Frida Ramefelt