Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-31
Datum då anslag tas ner: 2022-04-22

Sekreterare: Frida Ramefelt