Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 137-141

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-28
Datum då anslag tas ner: 2019-12-20

Sekreterare: Frida Ramefelt