Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 52 och 54

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-09
Datum då anslag tas ner: 2019-05-31

Sekreterare: Frida Ramefelt