Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 144-154

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-18
Datum då anslag tas ner: 2020-01-09

Sekreterare: Frida Ramefelt