Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 45-51, 53, 55-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-17
Datum då anslag tas ner: 2019-06-08

Sekreterare: Frida Ramefelt