Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 195-213

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-02
Datum då anslag tas ner: 2020-12-24

Sekreterare: Arasteh Heinemann