Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 124-134--136-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-07-11
Datum då anslag tas ner: 2022-08-02

Sekreterare: Arasteh Heinemann