Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-8 och 10--23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-11
Datum då anslag tas ner: 2021-03-05

Sekreterare: