Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 41--45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-21
Datum då anslag tas ner: 2019-04-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann