Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §8

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-23
Datum då anslag tas ner: 2019-02-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann