Tillkännagivande

Organ:

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-7 och §§ 9-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-06
Datum då anslag tas ner: 2019-02-28

Sekreterare: Arasteh HeInemann