Tillkännagivande

Organ: Nämden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-40

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-08
Datum då anslag tas ner: 2019-03-30

Sekreterare: Arasteh Heinemann