Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 46 - 67

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-01
Datum då anslag tas ner: 2019-04-23

Sekreterare: Arasteh Heinemann