Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-15
Datum då anslag tas ner: 2019-06-06

Sekreterare: Arasteh Heinemann