Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-151

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-20
Datum då anslag tas ner: 2019-07-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann