Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 163-183§

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-29
Datum då anslag tas ner: 2019-09-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann