Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 187-189, §§ 191-205

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-10
Datum då anslag tas ner: 2019-11-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann