Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 257-264, §§ 266-273

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-23
Datum då anslag tas ner: 2020-01-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann