Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-27
Datum då anslag tas ner: 2020-03-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann