Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 6

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-29
Datum då anslag tas ner: 2020-02-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann