Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-06
Datum då anslag tas ner: 2020-04-28

Sekreterare: Arasteh Heinemann