Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-133

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-03
Datum då anslag tas ner: 2020-07-25

Sekreterare: Arasteh Heinemann