Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 134-146 och 148-154

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-09
Datum då anslag tas ner: 2020-10-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann