Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 214-217

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-16
Datum då anslag tas ner: 2021-01-07

Sekreterare: Arasteh Heinemann