Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 218-243

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-29
Datum då anslag tas ner: 2021-01-20

Sekreterare: Arasteh Heinemann