Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-27
Datum då anslag tas ner: 2021-02-18

Sekreterare: Arasteh Heinemann