Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-23
Datum då anslag tas ner: 2021-04-14

Sekreterare: Mikaela Johansson