Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 77-84, 87-92, 94-104

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-10
Datum då anslag tas ner: 2021-06-01

Sekreterare: Mikaela Johansson