Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§155-165--167-174

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-07
Datum då anslag tas ner: 2021-09-29

Sekreterare: Arasteh Heinemann