Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 175-182 och §§ 184-201

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-07
Datum då anslag tas ner: 2021-10-29

Sekreterare: Arasteh Heinemann