Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-29
Datum då anslag tas ner: 2021-10-21

Sekreterare: Arasteh Heinemann