Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 202-225

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-10
Datum då anslag tas ner: 2021-12-02

Sekreterare: Arasteh Heinemann