Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 227-253

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-08
Datum då anslag tas ner: 2021-12-30

Sekreterare: Arasteh Heinemann