Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-8 och §§ 11-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-10
Datum då anslag tas ner: 2022-03-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann