Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-26
Datum då anslag tas ner: 2022-02-17

Sekreterare: Arasteh Heinemann