Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §37

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-24
Datum då anslag tas ner: 2022-03-18

Sekreterare: Arasteh Heinemann