Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-36 och 38-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-09
Datum då anslag tas ner: 2022-03-31

Sekreterare: Arasteh Heinemann