Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-07
Datum då anslag tas ner: 2022-04-29

Sekreterare: Arasteh Heinemann