Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, firtid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 52-64--66-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-07
Datum då anslag tas ner: 2022-04-29

Sekreterare: Arasteh Heinemann