Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§119-120 & 122-123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-17
Datum då anslag tas ner: 2022-07-09

Sekreterare: Arasteh Heinemann