Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §159

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-09
Datum då anslag tas ner: 2022-10-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann