Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 149-158-160-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-13
Datum då anslag tas ner: 2022-10-05

Sekreterare: Arasteh Heinemann