Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 185-206

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-30
Datum då anslag tas ner: 2022-12-22

Sekreterare: Arasteh Heinemann