Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 212--235

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-04
Datum då anslag tas ner: 2023-01-26

Sekreterare: Arasteh Heinemann