Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 77-82, 84-85 ,88-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-03
Datum då anslag tas ner: 2022-05-25

Sekreterare: Arasteh Heinemann