Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §7

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-25
Datum då anslag tas ner: 2023-02-16

Sekreterare: Arasteh Heinemann