Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-6 - 8-17 --19-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-14
Datum då anslag tas ner: 2023-03-08

Sekreterare: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande