Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26-34 och 36-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-09
Datum då anslag tas ner: 2023-03-31

Sekreterare: Arasteh Heinemann